Veiligheidsmededeling HP

Veiligheidsmededeling januari 2019
Uitbreiding van het in januari 2018 aangekondigde HP-veiligheidsprogramma voor de terugroeping en vervanging van batterijen van notebookcomputers en mobiele werkstations.
HP verzoekt klanten met klem alle mogelijk betrokken producten opnieuw te controleren.

OPMERKING: Vervangende batterijen die zijn geleverd als onderdeel van het in januari 2018 aangekondigde programma vallen NIET onder deze uitbreiding.Als u de batterij al via het programma hebt vervangen, hoeft u verder niets te doen.

Zeer gewaardeerde HP-klant,

In samenwerking met verschillende regelgevende overheidsinstanties heeft HP een uitbreiding van zijn doorlopend wereldwijd vrijwillig veiligheidsprogramma voor de terugroeping en vervanging
aangekondigd voor bepaalde batterijen van notebooks en mobiele werkstations, dat in januari 2018 werd aangekondigd. De uitbreiding van het oorspronkelijke programma is als volgt:
· Er zijn mogelijk extra batterijen geleverd met dezelfde notebooks en werkstations die in aanmerking kwamen voor het oorspronkelijke programma.
· Inclusief HP ProBooks (4xx G4 en G5), HP ZHAN, HP ENVY 15 en Mobile Thin Clients (HP mt20, HP mt21 en HP mt31) die mogelijk gebruik maken van batterijen die in aanmerking komen voor de uitbreiding van het programma.

De batterijen die mogelijk in aanmerking komen, zijn mogelijk van december 2015 tot april 2018 met bepaalde HP-notebooks en mobiele werkstations over de hele wereld verkocht. Deze batterijen werden vanaf december 2015 tot en met december 2018 ook verkocht als accessoires of geleverd als vervanging via HP of een erkende HP serviceprovider.

De voornaamste zorg van HP is de veiligheid van zijn klanten. De batterijen kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten. Het is daarom belangrijk dat
u de batterij opnieuw controleert, ook als u dit al hebt gedaan en te horen hebt gekregen dat dit product niet betrokken is. Als u de batterij al via het programma hebt vervangen dat in januari 2018 werd aangekondigd, hoeft u verder niets te doen.

HP heeft een BIOS-update vrijgegeven voor klanten van wie de batterijen in aanmerking komen voor de uitbreiding van dit programma waarmee de batterij in de “Batterijveiligheidsmodus” wordt geplaatst. Klanten mogen de batterijen die zijn betrokken bij dit terugroepingsprogramma niet meer gebruiken door ze in de Batterijveiligheidsmodus te plaatsen. Zodra de batterij in de Veiligheidsmodus is geplaatst, kunnen klanten hun notebook of mobiele werkstation veilig blijven gebruiken door deze aan te sluiten op een HP-voedingsadapter.
HP biedt kosteloze vervanging van de batterij door een gecertificeerd technicus aan voor alle batterijen die in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma.

Opmerking:
Niet alle batterijen in alle hieronder vermelde producten komen in aanmerking. Als uit het validatieproces blijkt dat dit terugroepingsprogramma geen betrekking heeft op uw batterij, kunt u deze blijven gebruiken en is een vervanging niet nodig.

Hoe bepaalt u of uw batterijen in aanmerking komen?
Hieronder treft u een lijst aan van HP producten die batterijen hebben die in aanmerking komen voor deze terugroepactie. De in aanmerking komende batterijen werden samen met bepaalde HP-producten geleverd en/of verkocht als accessoires of vervangingsbatterijen. De volgende producten zijn mogelijk geleverd met in aanmerking komende batterijen:
– HP ProBook 64x G2- en G3-serie
– HP ProBook 65x G2- en G3-serie
– HP ProBook 4xx G4-serie (430, 440, 450, 455 en 470)
– HP ZBook 17 (G3 en G4)
– HP ZBook Studio G3
– HP x360 310 G2
– HP Pavilion x360
– HP ENVY M6
– HP 11 Notebook PC

De volgende producten zijn compatibel met, maar werden niet samen geleverd met in aanmerking komende batterijen. Klanten kunnen een batterij als accessoire hebben gekocht of een vervangende batterij hebben ontvangen via diensten die in aanmerking komen voor de terugroepactie:
– HP ProBook 4xx G5 (430, 440, 450, 455, 470)
– HP ZBook Studio G4
– HP ZHAN 66 Pro G1
– HP ENVY 15
– Mobile Thin Client (HP mt20 HP mt21 HP mt31)

Serienummers van notebooks en mobiele werkstations die zijn verkocht met mogelijk in aanmerking komende batterijen
De serienummers van de producten die zijn geleverd met in aanmerking komende batterijen vallen binnen het volgende numerieke bereik: xxx550xxxx – xxx743xxxx

Mogelijk in aanmerking komende batterijen valideren
De voornaamste zorg van HP is de veiligheid van zijn klanten. HP adviseert u om alle batterijen van hierboven genoemde mogelijk in aanmerking komende notebooks en mobiele werkstations, plus eventuele batterijen die zijn aangeschaft als accessoire of reserve, of zijn geleverd als vervanging via HP of een geautoriseerde dienstaanbieder, te controleren of opnieuw te controleren.

HP heeft een proces ingesteld om het valideren en bestellen van vervangende batterijen te vereenvoudigen voor klanten die vijf of meer batterijen moeten valideren die mogelijk in aanmerking komen.

HP heeft een hulpprogramma voor bulkvalidatie van batterijen ontwikkeld dat door elke klant op de installatiebasis van de notebook kan worden geïmplementeerd. Hiermee kunnen de betrokken
serienummers van notebooks en batterijonderdeelnummers worden geïdentificeerd. De regionale Bulkproces-teams verifiëren vervolgens de gegevens en verwerken indien van toepassing de
bulkbestelling voor vervangende batterijen. Alle batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie worden gratis vervangen.

Het Bulkproces is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor meer informatie over de BIOS-update om de batterij in de Batterijveiligheidsmodus te plaatsen, hulp bij het proces voor bulkvalidatie, het bestellen van vervangende batterijen en voor het verkrijgen van het hulpprogramma neemt u via een van de volgende e-mailadressen contact op met het betreffende regionale Bulkproces-team:
· Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika: EMEABulkBatteryRecall@hp.com
· Voor Azië/Oceanië: APJBulkBatteryRecall@hp.com
· Voor Noord-Amerika: NABulkBatteryRecall@hp.com
· Voor Latijns-Amerika: LABulkBatteryRecall@hp.com

Opmerking:
Uit het validatieproces blijkt mogelijk dat uw batterij niet in aanmerking komt voor de terugroepactie. Ongeveer 3% van de mogelijk betrokken producten die in deze periode zijn verkocht, zijn batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie en de uitbreiding ervan. Deze uitbreiding heeft betrekking op minder dan 0,4% van alle potentieel in aanmerking komende producten die in deze periode zijn verkocht.

Contact opnemen met HP
Als u vragen hebt over het veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van batterijen voor notebooks en mobiele werkstations van HP, gaat u naar Contact met ons opnemen op de programmawebsite op www.hp.com/go/batteryprogram2018. Neem contact op met uw HP-accountmanager als u extra ondersteuning nodig hebt.

HP verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak dat dit veroorzaakt kan hebben.

Met vriendelijke groet,

HP